990-5995E-025

Tryb LBS (opcjonalny)

UWAGA: Tryb LBS wymaga podłączenia opcjonalnych kabli synchronizacji. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji montażu.

Po włączeniu trybu LBS zasilanie wyjściowe dwóch osobnych systemów UPS (pojedynczych lub równoległych) zostanie zsynchronizowane. Synchronizacja wyjścia nie jest obsługiwana, gdy oba systemy UPS pracują w trybie obejścia statycznego lub serwisowego.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?