990-5995E-025

Włącz/wyłącz brzęczyk

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Alarm(s) (Alarmy), a następnie wybierz opcję Enable buzzer (Włącz brzęczyk) lub Disable buzzer (Wyłącz brzęczyk).
  2. Potwierdź wybór.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?