990-5995E-025

Przełączanie pojedynczego zasilacza UPS z trybu obejścia statycznego do trybu normalnego

UWAGA: Zasilacz UPS zwykle automatycznie przejdzie z trybu obejścia statycznego do trybu normalnego. Tej procedury można użyć do ręcznego przejścia do trybu normalnego, jeśli częstotliwość obejścia lub napięcie przekracza ustalone limity.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Control (Sterowanie) > Inverter ON (Falownik WŁ.)

    Wskaźniki LED na interfejsie użytkownika wyglądają następująco:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?