990-5995E-025

Kompatybilność elektromagnetyczna

NOTYFIKACJA
RYZYKO ZABURZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Jest to produkt kategorii C3 zgodnie z normą IEC 62040-2. Jest to produkt przeznaczony do użytku komercyjnego i przemysłowego w środowisku drugim - może być potrzebne zastosowanie dodatkowych ograniczeń lub środków ostrożności w celu zapobiegnięcia zakłóceniom. Środowisko drugie to wszelkie lokacje komercyjne, przemysłu lekkiego oraz lokalizacje przemysłowe inne niż mieszkalne, komercyjne i przemysłu lekkiego bezpośrednio połączone bez pośrednictwa transformatora do publicznej sieci niskiego napięcia. Montaż oraz okablowanie musi spełniać wymagania kompatybilności elektromagnetycznej, tj.
  • segregacja kabli,
  • wykorzystanie kabli ekranowanych lub specjalnych, gdy jest to konieczne,
  • wykorzystanie uziemionych korytek oraz podpór wykonanych z metalu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?