990-5995E-025

Przełączanie układu równoległego z trybu normalnego do trybu obejścia serwisowego

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Aby całkowicie odizolować zasilacz UPS, wszystkie urządzenia odłączające od strony sieci (MIB, BIB i SIB) muszą być w pozycji WYŁ. (otwartej).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Control (Sterowanie) > Inverter OFF (Falownik WYŁ.) > Parallel OFF (Równoległy WYŁ.) .

  Wszystkie zasilacze UPS przejdą w tryb obejścia statycznego.

 2. Przełącz zewn. wyłącznik MBB do pozycji WŁ. (zamkniętej).

  Obciążenie jest teraz dostarczane przez zewnętrzne obejście serwisowe.

 3. Przełącz wyłączniki BB wszystkich zasilaczy UPS do pozycji WYŁ. (otwartej).
 4. Przełącz wyłączniki MIB i BIB wszystkich zasilaczy UPS do pozycji WYŁ. (otwartej), jeśli są dostępne.
 5. Przełącz wyłączniki UIB i SSIB wszystkich zasilaczy UPS do pozycji WYŁ. (otwartej).
 6. Przełącz wyłączniki UOB wszystkich zasilaczy UPS i wyłącznik SIB do pozycji WYŁ. (otwartej).
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
 • Poczekaj przynajmniej 5 minut przed zdjęciem osłony zasilacza UPS po wyłączeniu się wyświetlacza, by całkowicie spadło napięcie kondensatorów.
 • Przed pracą na zasilaczu UPS należy zawsze zmierzyć niebezpieczne napięcia na wszystkich zaciskach.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?