990-5995E-025

Wymiana szeregu baterii

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Baterie powodują zagrożenie porażeniem elektrycznym i wysokim prądem zwarciowym. Podczas pracy z bateriami należy stosować następujące środki bezpieczeństwa
 • Należy zdjąć zegarki, pierścionki lub inne metalowe przedmioty.
 • Należy używać narzędzi z izolowanymi uchwytami.
 • Należy założyć okulary, rękawice i obuwie ochronne.
 • Nie wolno kłaść na bateriach narzędzi ani metalowych części.
 • Przełącz wyłącznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ) przed rozpoczęciem procedury.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
 • Serwisowanie baterii musi przeprowadzać lub nadzorować wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednią wiedzą na ich temat oraz znajomością wymaganych środków ostrożności. Osoby niewykwalifikowane nie powinny zbliżać się do baterii.
 • Baterii nie wolno wrzucać do ognia, ponieważ może to doprowadzić do wybuchu.
 • Nie wolno otwierać, przerabiać ani rozmontowywać baterii. Znajdujący się w środku elektrolit jest szkodliwy dla skóry i oczu. Może mieć właściwości toksyczne.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE
ryzyko uszkodzenia sprzętu
 • Podczas wymiany modułów baterii należy zawsze wymienić je na ten sam moduł baterii oraz zawsze wymieniać cały szereg baterii (cztery moduły baterii).
 • Nie wolno przechowywać baterii przez okres dłuższy niż sześć miesięcy ze względu na konieczność ich ponownego naładowania.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
 1. Przełącz wyłącznik baterii (BB) do pozycji otwartej (WYŁ).
 2. Zdemontuj płytę z przodu modułu baterii.
 3. Rozłącz zacisk zasilania od przedniej części modułu baterii.
 4. Wykręć śrubę z uchwytu modułu baterii i podnieś uchwyt.
 5. Ostrożnie wyciągnij moduł baterii z gniazda.
 6. Powtórz dla wszystkich modułów baterii w szeregu baterii. Jeden rząd to jeden szereg baterii.
 7. Wepchnij moduły baterii do zasilacza UPS.
 8. Obniż uchwyty na modułach baterii i zamocuj je do półki za pomocą śrub.
 9. Podłącz zaciski zasilania do przedniej części modułów baterii.
 10. Ponownie zamontuj płytę do przedniej części modułu baterii.
 11. Przełącz wyłącznik baterii (BB) do pozycji zamkniętej (WŁ).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?