990-5995D-025

Struktura menu wyświetlacza

 • Status

  • Input (Wejście)

  • Output (Wyjście)

  • Battery (Bateria)

  • Bypass (Obejście)

  • Status information (Informacje o statusie)

 • Alarms (Alarmy)

  • Active alarms (Aktywne alarmy)

  • Enable buzzer/Disable buzzer (Włącz/wyłącz brzęczyk)

  • Log (Dziennik zdarzeń)

 • Settings (Ustawienia)

  • General settings (Ustawienia ogólne)

   • Language settings (Ustawienia języka)

   • Display settings (Ustawienia wyświetlacza)

   • Network (Sieć)

   • Password settings (Ustawienia hasła)

   • Date and time (Data i godzina)

   • UPS information (Informacje o zasilaczu UPS)

  • Advanced settings (Ustawienia zaawansowane)

   • System settings (Ustawienia systemu)

   • Output settings (Ustawienia wyjścia)

   • Bypass settings (Ustawienia obejścia)

   • Parallel settings (Ustawienia równoległe)

   • Battery settings (Ustawienia baterii)

   • Contacts and relays (Styki i przekaźniki)

 • Service (Serwis)

  • Battery self-test (Auto-test akumulatora)

  • Export data to USB (Eksport danych na dysk USB)

  • Display calibration (Kalibracja wyświetlacza)

  • LCM settings (Ustawienia LCM)

 • Control (Sterowanie)

  • Inverter ON/OFF (Falownik WŁ./WYŁ.)

  • Clear alarm(s) (Usuń alarmy)

  • Self-test (Auto-test)

 • About (Informacje)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?