990-5995E-025

EPO (PPOŻ)

Używaj przycisku EPO (PPOŻ) tylko w sytuacjach awaryjnych.

Można skonfigurować, czy po naciśnięciu przycisku EPO (PPOŻ) zasilacz UPS powinien:

  • wyłączyć prostownik, falownik, ładowarkę i obejście statyczne i natychmiast zatrzymać dostarczanie obciążenia, lub

  • przejść do trybu obejścia statycznego i kontynuować dostarczanie obciążenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Obwód sterowania zasilacza UPS pozostanie aktywny po wciśnięciu przycisku EPO (PPOŻ), jeśli sieć zasilania jest dostępna.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?