990-5995E-025

Wskaźniki LED statusu

LED Status Opis
ALARM Czerwony (stały) Alarm krytyczny
Migający czerwony Alarm ostrzegawczy
Wył. Brak stanu alarmowego
OBEJŚCIE Żółty (stały) Obciążenie jest zasilane przez źródło obejścia
Migający żółty W źródle obejścia występuje stan alarmowy
Wył. Obciążenie nie jest zasilane przez źródło obejścia
BATERIA Żółty (stały) Obciążenie jest zasilane przez źródło baterii
Migający żółty Źródło baterii jest niedostępne
Wył. Obciążenie nie jest zasilane przez źródło baterii
FALOWNIK Zielony (stały) Falownik wł.
Wył. Falownik wył.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?