990-5995E-025

Uruchamianie i dodawanie zasilacza UPS do działającego układu równoległego

Skorzystaj z tej procedury, aby uruchomić zasilacz UPS i dodać go do działającego układu równoległego.

WAŻNE: Przed dodaniem zasilacza UPS do układu równoległego, układ musi zostać skonfigurowany przez firmę Schneider Electric.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Upewnij się, że zewnętrzny wyłącznik UOB, wyłącznik MIB i wyłącznik BIB zasilacza UPS są w pozycji WYŁ (otwartej) przed podłączeniem kabli zasilających do zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 1. Upewnij się, że w nowym zasilaczu UPS:
  1. Wszystkie urządzenia odłączające zasilacza UPS (UIB, SSIB i UOB) oraz zewnętrzny wyłącznik UOB są w pozycji WYŁ. (otwartej).
  2. Wyłączniki BB znajdują się w pozycji WYŁ. (otwartej).
 2. Przełącz zewnętrzny wyłącznik UOB zasilacza UPS do pozycji WŁ. (zamkniętej).
 3. Przełącz wyłącznik MIB i wyłącznik BIB zasilacza UPS do pozycji WŁ. (zamkniętej).
 4. Przełącz wyłączniki UIB, SSIB i UOB zasilacza UPS do pozycji WŁ. (zamkniętej).

  Wskaźnik LED zacznie stale świecić na zielono, gdy zasilacz UPS zostanie podłączony do działającego układu równoległego.

  Wskaźniki LED na interfejsie użytkownika wyglądają następująco:

 5. Przełącz wyłączniki BB zasilacza UPS do pozycji WŁ. (zamkniętej).
 6. Upewnij się, że obciążenie jest poprawnie rozłożone pomiędzy równoległymi zasilaczami UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?