990-5995D-025

Konfiguracja ustawień sieciowych

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Settings (Ustawienia) > General settings (Ustawienia ogólne) > Network (Sieć) .
  2. Ustaw Device ID (Identyfikator urządzenia) w celu komunikacji za pomocą lewej i prawej strzałki. Wybierz liczbę 1-255.
  3. Ustaw Baud rate (Szybkość transmisji) komunikacji za pomocą lewej i prawej strzałki. Wybierz spośród opcji 2400, 4800, 9600, 14400 i 19200.
  4. Naciśnij przycisk Save settings (Zapisz ustawienia).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?