990-5995E-004

Opstart af en enkelt UPS i normaltilstand

BEMÆRK: Når UPS'en starter op, vil eventuelle gemte indstillinger blive anvendt.
 1. Kontroller, at alle frakoblingsenheder er i positionen OFF (åben).
 2. Drej SSIB til positionen ON (lukket).

  Displayet tændes, og startskærmen vises.

 3. Drej UOB til positionen ON (lukket).

  Vent i ca. 30 sekunder, indtil bypass-LED'en lyser gult. UPS'en starter i statisk bypasstilstand.

 4. Drej UIB til positionen ON (lukket).

  Ensretteren starter op. Når ensretteren er klar, starter vekselretteren op og synkroniserer med bypass.

  LED'erne på brugergrænsefladen viser følgende:

 5. Vent i ca. 20 sekunder, indtil vekselretter-LED'en lyser grønt, og UPS'en automatisk skifter fra statisk bypasstilstand til normaltilstand.

  LED'erne på brugergrænsefladen viser følgende:

 6. Drej batteriafbryder(ne) BB til positionen ON (lukket).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?