990-5995E-004

Konfigurer UPS-indstillingerne

BEMÆRK
fare for skade på udstyret
Kun uddannede medarbejdere, der har gennemført den nødvendige træning, må foretage ændringer i UPS-systemparametrene.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Fra startskærmen vælges Settings (Indstillinger) > Advanced settings (Avancerede indstillinger) > System settings (Systemindstillinger).
  2. Indstil systemtilstand. Vælg imellem:
    • Vælg ECO mode (ECO-tilstand) for at bruge statisk bypasstilstand som den foretrukne driftstilstand.
    • Vælg Single mode (Enkelt tilstand) for en enkelt UPS.
  3. Tryk på Save settings (Gem indstillinger).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?