990-5995E-025

Konfiguracja ustawień baterii

 1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Settings (Ustawienia) > Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) > Battery settings (Ustawienia baterii) i skonfiguruj poniższe ustawienia.
  1. Number of battery strings (Liczba szeregów baterii): Ustaw liczbę szeregów baterii w określonym urządzeniu bateryjnym.
  2. Battery blocks per string (Bloki bateryjne na szereg): Ustaw liczbę bloków bateryjnych w jednym szeregu baterii.
  3. Battery block capacity (Ah) (Pojemność bloku bateryjnego – Ah): Ustaw znamionową pojemność bloku bateryjnego.
  4. Periodic boost charge (M) (Okresowe szybkie ładowanie – M): Ustaw odstęp czasu w miesiącach między zmianą z ładowania konserwacyjnego na szybkie ładowanie.
 2. Dotknij strzałki w dół i uzupełnij następujące ustawienia:
  1. Maximum charge current (Maksymalny prąd ładowania): Wybierz wartość od 0,05 do 0,15 C.
  2. Float voltage (V) (Napięcie ładowania konserwującego – V): Wybierz wartość od 2,20 do 2,29.
  3. Boost voltage (V) (Napięcie szybkiego ładowania – V): Ustaw górną granicę napięcia szybkiego ładowania ogniwa baterii. Wybierz wartość od 2,30 do 2,40.
  4. Boost charge duration (minutes) (Czas szybkiego ładowania w minutach): Ustaw czas trwania szybkiego ładowania. Wybierz wartość od 0 do 999 minut.
 3. Dotknij strzałki w dół i uzupełnij następujące ustawienie:
  1. Float temp. compensation (Kompensacja temp. ład. konserwującego): Wybierz wartość od 0,000 do 0,007 V/°C na ogniwo.
 4. Naciśnij przycisk Save settings (Zapisz ustawienia).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?